Zasílání domácích prací uchazečů o studium bakalářských výtvarných oborů na Fakultě umění pro 1. kolo přijímací zkoušky.
Po přihlášení budete moci nahrát soubor s Vašimi domácími pracemi.
  
  
Např. Jan Novák: JN, Žaneta Chloubová: ŽC. Pro uchazečky: Pokud jste již podávala přihlášku a následně jste se vdala, použijte iniciály původního příjmení.
Pokud neznáte číslo přihlášky, získáte ho po přihlášení do E-přihlášky. V přehledu přihlášek je (číslo přihlášky) uvedeno jako oborové číslo.