Typ záznamu: článek v odborném periodiku (J)
Patří do RIV :
Patří do AKROS :
Domácí pracoviště : Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou
Autor :
Svobodová, J.  -  Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou
Název : Bohemistika ve škole
Citace : SVOBODOVÁ, J. Bohemistika ve škole. Slovo a obraz v komunikaci s dětmi. 2014, roč. 4, s. 5-16.
Biblio
Info
Abstrakt
Ohlasy
Financování
RIV