Typ záznamu: článek ve sborníku (D)
Patří do RIV :
Patří do AKROS :
Domácí pracoviště : Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou
Autor :
Svobodová, J.  -  Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou
Název : Aktuální stav vnímání spisovné češtiny v České republice
Citace : SVOBODOVÁ, J. Aktuální stav vnímání spisovné češtiny v České republice. Jazyk a komunikácia v súvislostiach III. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2011. s. 86-94. [2010-09-08]. ISBN 978-80-223-2942-2
Biblio
Info
Abstrakt
Ohlasy
Financování