Typ záznamu: prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
Patří do AKROS :
Domácí pracoviště : Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou
Autor prezentace :
Svobodová, J.  -  Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou
Název : Aktuální stav vnímání spisovné češtiny v České republice
Citace : SVOBODOVÁ, J. Prezentace: Aktuální stav vnímání spisovné češtiny v České republice. Bratislava: Filozofická fakulta UK v Bratislavě. [2010-09-08-2010-09-09].
Biblio
Info
Abstrakt
Ohlasy
Financování