Typ záznamu: článek ve sborníku (D)
Patří do RIV :
Patří do AKROS :
Domácí pracoviště : Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou
Autor :
Svobodová, J.  -  Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou
Název : Cesty ke komunikaci
Citace : SVOBODOVÁ, J. Cesty ke komunikaci. Slovo a obraz v komunikaci s dětmi. Cesty ke komunikaci. Ostrava: PdF OU, 2001. s. 342-343. [2000-11-23]. ISBN 80-7042-183-5
Biblio
Info
Abstrakt
Ohlasy
Financování
RIV