Typ záznamu: zveřejněné odborné posudky, recenze
Patří do AKROS :
Domácí pracoviště : Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou
Posuzovatel :
Svobodová, J.  -  Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou
Název : Aktivní naslouchání při vyučování. Rozvíjení komunikačních dovedností na 1. stupni ZŠ
Citace : SVOBODOVÁ, J. Aktivní naslouchání při vyučování. Rozvíjení komunikačních dovedností na 1. stupni ZŠ. Praha, 103 s. [2006-07-14].
Biblio
Info
Abstrakt
Ohlasy
Financování