Typ záznamu: prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
Patří do AKROS :
Domácí pracoviště : Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou
Autor prezentace :
Höflerová, E.  -  Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou
Svobodová, J.  -  Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou
Název : Abstraktnost a konkrétnost ve frazeologii. Chápání obraznosti dětmi školního věku
Citace : HÖFLEROVÁ, E., SVOBODOVÁ, J. Prezentace: Abstraktnost a konkrétnost ve frazeologii. Chápání obraznosti dětmi školního věku. Prešov: FF Prešovskej univerzity. [1999-09-16-1999-09-17].
Biblio
Info
Abstrakt
Ohlasy
Financování