Typ záznamu: článek v odborném periodiku (J)
Patří do RIV :
Patří do AKROS :
Domácí pracoviště : Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou
Autor :
Höflerová, E.  -  Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou
Svobodová, J.  -  Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou
Název : Abstraktnost a konkrétnost ve frazeologii. Chápání obraznosti dětmi školního věku
Citace : HÖFLEROVÁ, E., SVOBODOVÁ, J. Abstraktnost a konkrétnost ve frazeologii. Chápání obraznosti dětmi školního věku. Český jazyk a literatura. 2000, roč. 51, sv. 4, s. 171-176. ISSN 0009-0786.
Biblio
Info
Abstrakt
Ohlasy
Financování
RIV